fredag 30. april 2010

Tur 9: Hagan - Kjøtta

Markert med grønn strek i oversiktskartet for nordsia av Harstad

En litt lengre tur enn ved start fra Trondenes kirke, men bedre i forhold til utsetting av kajakken. Man padler langs Vestsiden av Trondeneshalvøya før kursen settes enten mot sundet Kjøtta – Kjøttakalven eller Sør Øst spissen av øya.