fredag 30. april 2010

Tur 8: Trondenes kirke - Kjøtta

Markert med rød strek i oversiktskartet for nordsia av Harstad

Turen til Kjøtta passer best for litt mer øvede padlere på grunn av krysset mellom Måga og Kjøtta. Den korteste veien til Kjøtta er fra Trondenes via Måga, men det er like fint å starte i Hagan, følge Vestsiden av Trondenes for så å krysse rett over. Kjøtta er en nydelig øy med kun 3 fastboende innbyggere. Øvrige bygg benyttes som feriehus og hytter og befinner seg på Vestsida av øya mot Kjøttakalven. Øya har gode kaiforhold og hurtigbåtforbindelse fra Harstad. Det meste av strandsonen består av stein og berg og det er ingen utpregede steder for myke landinger. Det er lettest å gå i land på Øst siden av øya og også på Kjøttakalven. Naturen er nydelig og det er særlig vakkert å padle Østsida på tur, runde Nord spissen og padle sundet mellom Kjøtta og Kjøttakalven på retur. Nord for Kjøtta ligger Åkerøya som også har et sund mot Kjøttakalven. Utsikten fra Nordspissen av øya med krysset over til Senja er helt utrolig. Om sommeren er det mye nise å se i området og ofte fisk som er oppe i overflaten. Her finnes også villsau og naturligvis ørn.