tirsdag 26. juli 2022

Digitalt årsmøte 16. august

Årsmøtet til Harstad Padleklubb har i år blitt utsatt flere ganger av forskjellige årsaker.

For å få det gjennomført så planlegges det en digital gjennomføring 16.august kl 20. Vi blir å bruke Microsoft teams.

Møte-ID: 324 401 827 659

Klikk her for å delta i møtet

Årsmøtedokumentene ligger her.

Saker til Årsmøtet må være styret i hende senest 9.august.

Mvh

Styret i Harstad Padleklubb.

Årsmøte protokoll 16.8.2022