torsdag 2. februar 2017

Medlemsavgift 2017

Hei alle padlere der ute.

Her kommer litt medlemsinformasjon fra Harstad Padleklubb.

Vi vil tipse medlemmene om bassengtreningene som foregår nå på vinteren annenhver søndag i Kvæfjordhallen, disse vil pågå frem til påsketider. Etter påske så starter onsdagspadlingene.
HPK ønsker å rekruttere flere aktivitetsledere og har i den sammenheng planlagt å arrangere teknikkurs etter påske og senere aktivitetslederkurs utpå sommeren. Dette for kun 2000,- for begge kursene. Ta kontakt med undertegnede for mere informasjon. Søknadsfrist er 1.mars. Rekruttering av aktivitetsledere

Klubben har nå to Kajakker til leie for medlemmene. Vi er nå i en anskaffelsesprosess for å kjøpe inn flere kajakker og da spesielt barne og ungdomskajakker.

Årsmøtet er 15.mars. Formell innkalling kommer. For å være stemmeberettiget så må medlemskontigent være innbetalt.

Kontingent pr. år: Enkeltmedlem: Kr 300,- Familiemedlemskap: Kr 300,- for Hovedmedlem, deretter Kr 50,- for hvert ekstra medlem. Ungdomsmedlemskap (Under 20 år): Kr 100,- Medlemskap

På vegne av HPK

Jørn Hofsø Hjellnes

onsdag 1. februar 2017

Vinterpadletreff 10.-12.mars 2017

Foto: Thomas Pindard
Velkommen til Vinterpadletreffet 2017 på Offersøy, Lødingen, 10.-12.mars.

Informasjon og påmelding:

www.vinterpadletreffet.no