onsdag 4. mars 2015

Årsmøte 2015

Invitasjon

Vi innkaller med dette til ÅRSMØTE i Harstad Padleklubb
Tid: Onsdag 11. mars kl 19:00
Sted: Heggen videregående skole
Saker til årsmøtet må være styret i hende seinest 25. februar.