tirsdag 25. juni 2024

Livredning på Sommarøy

Fem medlemmer i Harstad Padleklubb deltok på grunnkurset i livredning som Norges Padleforbund arrangerte helga 25. - 26. mai på Sommarøy utenfor Tromsø.  

Opprinnelig var det rundt 15 påmeldte, men av ukjente årsaker ble det et mannefall de siste dagene før kurset. Man kan iallfall ikke skylde på været, som var strålende, med sol gjennom hele helga. Så til slutt endte man opp  med åtte deltakere, herav hele fem deltakere fra Harstad padleklubb og tre deltakere fra studentklubben Trulle.  Deltakelse fra Tromsø havpadleklubb var savnet.

Kurset behandlet blant annet temaer som:

  • Gjenomføring av grunnleggende vanntilvenning for å føle seg trygg i vann.
  • Praktisk bruk av forskjellige typer kasteline.
  • Redde forulykket person opp av sjøen.
  • jennomgang av søksmetodikk  for å gjennomføre søk etter savnede personer i sjøen.
  • Grunnleggende førstehjelp (HLR,  nedkjøling, sårskader m.m)
  • m.m.

Grunnkurset er  det første kurset av tre livredningskurs i våttkortstigen til forbundet. De to neste kursene på stigen er 16 timer førstehjelpskurs og  16 timer aktivitetslederkurs.

Forhåpentligvis vil begge disse kursene bli tilbudt gjennomført av forbundet i siste halvdel av 2024, og da kanskje i Harstadområdet siden Harstad Padleklubb stilte med flest deltakere på grunnkurset i mai.  

Men en grunnleggende forutsetning er at vi klarer å oppdrive en viss bølgehøyde i Harstadområdet, for aktivitetslederkurset  krever det.  Gode tips til bølger i Harstadområdet ønskes.  Jeg tenker umiddelbart Grøtavær eller skjærgården utenfor Bjarkøy Camping.  Noen som har andre gode tips?

Fra padleforbundets webside står blant annet følgende om  våttkortstigen i livredning:

"Kompetanse gjør vannaktiviteter både morsomme og tryggere. Et kurs øker i stor grad evnen til å forebygge og håndtere et eventuelt uhell.  Målet er å gi opplæring til padleledere, lærere og andre som skal ha med store og små deltakere ut i skjærgården. Innholdet og aktivitetene foregår i hovedsak utendørs.  For padlere vil dette styrke den generelle kompetansen som går på metode rundt sikkerhet på sjø, vann og vassdrag. Det kan for eksempel være å ferdes ved vann, bruke og arbeide med tau, samt styrke kompetansen i livreddende førstehjelp. Dette vil være med å senke inngangsterskelen til padling og dermed gi økt rekruttering."

Alle deltakerne fra Harstad Padleklubb var enige om at vi hadde en fantastisk flott  og lærerik helg på Sommarøy.

Vi takker instruktør Heidi Grimnes og Norges Padleforbund for et flott kurs.  Også en stor takk til styret i Harstad Padleklubb som ga gunstige betingelser  til klubbens deltakere.

Komplett info om grunnkurs i livredning finner man på padleforbundets sider: 

https://www.padling.no/nyheter/gk-livredning-ute-i-tromsoe/

https://www.padling.no/vaattkort/historien-bak-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/livredning-ute/grunnkurs-livredning/

Noen bilder fra Nils-Jakob og deltakerne:

https://www.facebook.com/groups/108652652486421/permalink/8093031024048504/
Nils-Jakob