mandag 31. mai 2021

Digitalt årsmøte 14. juni


Harstad padleklubb innkaller til årsmøte 14. juni kl. 18.00.
Det blir et digitalt Teams møte.

Oppdatering:

Sted: Digitalt Teams møte. 

Bruk https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMzZDZkODYtMWFiOS00MDMyLThlYjAtNmE4ZTFiZTI0NDY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a46a4d6a-950d-457d-ab25-553c10879a60%22%2c%22Oid%22%3a%2224dc4467-5df3-4b4a-8e41-b52cbf369baa%22%7d for å bli med i årsmøtet (Teams app eller nettleser).

Veiviser for årsmøter i Teams av Norges Idrettsforbund:  www.idrettsforbundet.no/contentassets/3b90eae27bd84ecaaba86e14edee81fd/moter-i-teams---for-klubb-og-idrettslag.pdf

Tid: Mandag. 14. juni kl. 18.00

Saksliste: https://drive.google.com/file/d/1vZn2fFFdwVjof16998rFFdqh0Kx9XG8u/view

Revisors beretning: https://drive.google.com/file/d/19v5ljZ20MmAcEVPIt6lHAEJoclDPgA_p/view

Protokoll: https://drive.google.com/file/d/1yXHW67ALbEZI9U9q5V76_msrs6pOk8z9/view

 

Vel møtt!

Styre Harstad padleklubb