søndag 2. august 2015

Startmøte klubbutvikling 3. september 2015


Dato: Torsdag 3. september 2015
Tidspunkt: Kl. 18.00-21.30
Sted: Heggen videregående skole
Påmelding: Innen 28. august.


Startmøtet arrangeres i samarbeid med Norges Padleforbund, og ledes av en utdannet klubbveileder. Klubben vår:
  • Er du fornøyd med klubben og aktivitetstilbud?
  • Hva ønsker vi for fremtiden/fremdriftsplan?
  • Vil du bidra til at Harstad Padleklubb utvikler seg?

Velkommen til startmøte - klubbutvikling i Harstad Padleklubb. En motiverende kveld der klubben vår settes i sentrum. Det er viktig at vi blir så mange som mulig, slik at vi til sammen kan komme fram til hvordan klubben vår skal være i fremtiden!
Har du spørsmål, tar du kontakt med Nils Jakob Schjelderup, epost: njs@harstad.online.no/ mobil: 48277910.