søndag 26. februar 2023

HPK årsmøte 28. mars 2023 kl. 18.00

Det innkallles herved til Årsmøte i Harstad padleklubb 28.mars kl 1800 på UiT campus Harstad i Havnegata 5. Deltagere bes møte presis utenfor hovedinngangen kl 18.

Årsmøtet gjennomføres med vanlige årsmøtesaker, eventuelle saker til behandling må være styret i hende senest 8.mars klokken 20. (hpkhav@gmail.com).

Årsmøtedokumenter publiseres på hjemmesiden senest 14.mars.

Det vil bli servert pizza enten under møtet eller umiddelbart etterpå i dertil egnede lokaler.

Årsmøtedokumenter:

HPK årsberetning 2022.pdf

Årsmøte protokoll:

HPK årsmøte protokoll 28.3.2023

Vel møtt

Styret i HPK