søndag 1. februar 2015

Regionsmøte Nord

Mål for møte:
Tettere dialog og kommunikasjon mellom klubber og NPF, som skal gi regionen mer og bedre padleaktivitet.

Bakgrunnen for lanseringen av regionsmøtene, vinteren 2013, var at medlemsmassen og antall klubber som forholder seg til forbundet har økt. NPF og klubbene trenger en møtearena slik at vi forbedrer kommunikasjon og formidling av prosjekter og tiltak.
Samtidig var det et poeng å etablere kontakt mellom klubbene i samme region. På den måten kan klubbene koordinere aktivitet og samarbeide der det er hensiktsmessig.

Mer informasjon ( bl. a. om overnatting og kajakkutleie): http://goo.gl/EltQ7z og på  Facebook.

Hvem kan delta?
Møtene er åpne for alle. Det er spesielt viktig at klubbenes styre og andre ressurspersoner er representert.
Fra Norges Padleforbund kommer Visepresident Tor Håkon Inderberg og Thomas Pindard, Utviklingsleder. Møteleder er Thomas Pindard.


Hvor skjer det? http://goo.gl/EXp0Jh

Påmelding her: http://goo.gl/3GVU42

Publisert på Facebook 28.1.2014