onsdag 1. januar 2014

Medlemskap

Harstad Padleklubb ønsker deg velkommen som medlem!

Du kan velge mellom enkelt- eller familiemedlemskap. For å bli registrert som medlem i Harstad Padleklubb, må hver enkelt medlem (også ekstra familiemedlemmer) registreres/oppgis med unik epostadresse.

Medlemskapet følger kalenderåret.


Priser per år i 2022:

 • Enslig medlem / voksen: kr 300,-
 • Enslig medlem som er barn / ungdom (under 18 år) / student: kr 100,-
 • Familiemedlemskap (samme adresse fire individer): kr 400,- / 100,- pr familiemedlem ut over dette
 • Klubbnaust: kr 500,- per kajakk. Ta kontakt med klubben hvis du ønsker å lagre din kajakk i naustet.
Medlemskontingent revideres og fastsettes på årsmøtet.


Påmelding:

Påmelding skjer ved å betale kontingent til konto 4730 17 33654
Klubben trenger følgende opplysninger om deg og alle familiemedlemmer ved tegning av medlemskap. Oppgi dette som tekst på innbetaling.
 • Navn (ditt fulle navn)
 • Fødseldato 
 • E-postadresse (også for familiemedlemmer)
Hvis nettbanken din ikke godtar @ i meldingsfeltet, kan du skrive AT (f. eks. MittNavn@leverandor.com blir til MittNavn AT leverandor.com)

Personalia vil utelukkende bli benyttes til kommunikasjon med medlemmene i saker som omhandler padleklubben.


Registering i "MinIdrett"

Padleklubben ønsker at alle medlemmer er registert på Min idrett:
 • Gå til registreringssiden https://minidrett.nif.no/
 • Gå til ny bruker (i øvre høyre hjørne)
 • Opprett en profil
 • Etter opprettelsen av profil går dere til fanen medlemskap og finn ny klubb. Dere som allerede har profil fra medlemskap i annen klubb, går direkte til finn ny klubb.
 • Søk opp Harstad Padleklubb og merk av for denne og alternativet padling.
 • En detaljert beskrivelse finner du i brukerveiledningen: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Logg_inn

Konto:

4730 17 33654
Ved innbetaling må det fremkomme tydelig av hvem den kommer fra, og hva det gjelder.


Historie:

Opprettet: Januar 2014
Siste Oppdatering: 2020-01-19

tirsdag 1. januar 2013

Onsdagspadling

Harstad Padleklubb har hatt en tradisjon for at medlemmer har møttes på Harstad Camping onsdager i den lyse årstiden og padlet en liten tur sammen. De siste årene har antall kajakkpadlere økt sterkt. Onsdagspadlingene har vært åpne for alle, også padlere som ikke har vært medlemmer av klubben. Det eneste kravet har vært at deltakerne har hatt nødvendige ferdigheter i selvredning og egenredning, og at de ellers har vært adekvat utstyrt.

Styret har vært nødt til å innse at forutsetningene ikke er til stede for å opprettholde onsdagspadlingene som arrangement i klubbens regi. Vi har ikke organisatoriske ressurser til å påse at det er kvalifiserte turledere på disse turene, som kan føre kontroll med sikkerheten, og herunder kontrollere kompetanse og utstyr til deltakerne. Dette vil være minimumskrav som må oppfylles i forhold til gjeldende lovgivning for at styret og klubbmedlemmer som deltar på onsdagspadlingene skal unngå straffe- og eventuelt erstatningsansvar dersom en ulykke skulle skje. Skulle onsdagspadlingene opprettholdes som klubbarrangementer ville vi også måtte vurdere å stenge adgangen for ikke-medlemmer. Slik det har utviklet seg er det nå fullt tenkelig at ingen av de fremmøtte til onsdagspadling er medlemmer av Harstad Padleklubb. Det er åpenbart at Harstad Padleklubb ikke kan stå som ansvarlig arrangør for slike turer.

Harstad Padleklubb ønsker imidlertid at tradisjonen med trivelige onsdagspadlinger fortsetter. Vi opplyser derfor om onsdagspadlingene på vår hjemmeside, slik at padleinteresserte får kjennskap til denne fine tradisjonen.

Det er viktig å være klar over at deltakelse skjer på egen risiko, slik at hver enkelt deltaker må ta det fulle ansvar for egen sikkerhet. Dette innebærer at man ikke bør padle under forhold man ikke behersker, og at man har tilstrekkelig god utrustning etter vær, vind, bølgeforhold og sjøtemperatur. Man må også huske at forholdene på havet kan endre seg veldig fort, og av og til uventet. Man bør derfor sjekke værmeldingen før man legger ut på tur langt fra land. Men husk også at meteorologene kan ta feil og dessuten at lokale værfenomener kan oppstå, som ikke fanges opp av værmeldingene for et større område.

Følg med på hjemmesiden, hvor det vil bli publisert nyttig stoff om sikkerhet, bl.a. om vurdering av risiko ut fra de gjeldende forhold.

Pass på deg selv og dine medpadlere, så ingen utsetter seg selv eller andre for unødig fare, og alle får en trivelig turopplevelse. Og ha mange flotte turer i hyggelig lag!


Historie

Opprettet: Før oktober 2013. Kopiert over fra den gamle hjemmesiden 2015-03-21

Om Harstad Padleklubb

Harstad padleklubb (HPK) ble offisielt stiftet den 12. mars 2008. Klubben het tidligere Kvæfjord- og Omegn Padleklubb (KOPK) . KOPK ble stiftet i 1987 og fungerte i praksis som padleklubb for hele Harstad regionen.

Det har med andre ord eksistert et organisert padlemiljø i Harstad regionen i 31 år når vi nå skriver 2018. Tilknytningen til Kvæfjord er fremdeles til stede gjennom leie av basseng på Borkenes om vinteren.

HPK er en klubb for alle som har en interesse for å padle. Vi er ikke en klubb for ekstrempadlere men ønsker å være en klubb for alle nivåer. Pr i dag dekker klubben hele spekteret fra helt ferske nybegynnere til svært erfarne havpadlere. Vi har også medlemmer som gjennom Norges Padleforbund har ervervet seg kurs- og instruktørkompetanse.

Klubben har et sterkt fokus på sikkerhet. Den enkelte er selv ansvarlig for egen sikkerhet i alle padlesammenhenger, men vi ønsker å bidra til å øke kompetansen innen redning og sikkerhet i padlemiljøet. I vinterhalvåret fra november og til mai organiserer klubben bassengtrening på Borkenes annenhver søndag. Dette er en sosial arena for egenutvikling og trening på redningsteknikker, både ulike kameratredninger og enkeltmannsferdigheter som eksimorulle.

I sommerhalvåret har vi padling hver onsdag fra Harstad Camping. Her møter de som har lyst og anledning til fellespadling. Turen legges opp slik at den passer for alle, og det vil som oftest være erfarne padlere til stede som støtte for nybegynnere. Her kan også de som vil få anledning til å teste utstyr og velte under kontrollerte forhold.

Hver vår og høst arrangerer HPK fellesturer hvor også padlere fra andre klubber er hjertelig velkomne til å delta. Turene går over en hel helg og legges også opp slik at de passer for de fleste. Stikkord for turene er frihet, fellesskap, god mat og drikke og flotte padleopplevelser i storslagen natur.

Et medlemskap i Harstad Padleklubb innebærer at du kommer sammen med mennesker som elsker havet, padling og det gode liv, og hvor du kan utvikle deg som padler. Styrken i et felles miljø ligger blant annet i erfaringsutveksling, det å lære av hverandre, økt trygghet og ikke minst det å ha det gøy sammen på havet.

SKREVET AV OLA LØFTINGSMO

Regler for deltakelse på fellesturer i regi av HPK

Generelt


Harstad padleklubb (HPK) ønsker at flest mulig skal kunne delta på våre fellesturer. Havpadling generelt men spesielt i våre nordlige omgivelser krever aktsomhet, ferdighet og erfaring for å unngå unødige ulykker. HPK ser seg derfor nødt til å lage noen enkle regler for hvordan vi skal opptre på organiserte fellesturer i regi av HPK. En fellestur i regi av HPK, er en planlagt tur der styret har gitt kvalifiserte personer myndighet som turleder. Denne person skal i regi av HPK utøve vedtatte regler for deltakelse, og bla sjekke ut om deltaker er kvalifisert for fellestur. Deltakere som ikke fyller vedtatte regler skal nektes deltakelse ved planlagte fellesturer i regi av HPK.

Vedtatte regler


Alle som ønsker å ta del i våre felles turer må som minimumskrav ha gjennomført/beherske kameratredning under realistiske forhold i sjøen.
Deltaker må være kledd forsvarlig. Våtdrakt, tørrdrakt eller annen egnet padlebekledning (ikke vanlig turtøy) ansees som nødvendig antrekk det meste av året. Nødvendig redningsutstyr skal være med på turen.
Turleder skal ha mobilt samband med på fellesturer, dette for å kunne tilkalle hjelp om nødvendig. HPK besitter i dag 2 stk. håndholdt VHF telefoner for bruk på fellesturer.
Les forøvrig Tips for Sikker Havpadling fra Norges Padleforbund

Enkelt, trygt og sikkert!

Med hilsen
Styret HPK

Historie

Opprettet: Før oktober 2013, kopiert over fra den gamle hjemmesiden 2015-03-21

torsdag 6. mai 2010

Elda - Gapøya

Elda er ca. 20-30 min kjøring fra Harstad, enten yttersiden (langs havet), Bergseng, Kasfjorden, Elda. Eller over Kvæfjordeiet via Borkenes til Elda.

Fin båthavn som er egnet for utsetting av kajakken, der vi spurte pent om å få parkere noen timer. Egner seg nok best på godværsdager da storhavet kan lage store dønninger og annet småsnaks. Grei kryssing over til øya der vi fulgte land og rundet sørspissen før vi  «landet» i Gapøyas tidligere trafikkerte havn. Plassen og husene oser av historikk i denne fraflytta bygda, men de fleste av husene blir tatt godt vare på. http://no.wikipedia.org/wiki/Gapøya

Sørsiden av øya har ett par  sandstrender som er  fine og enkle å komme til. Ellers er tidligere dyrket mark blitt ett eldorado av store forekomster av hundkjeks for de som er interessert.(hundeeiere) ; )

Gapøya har status som naturreservat og disse plassene er vel de eneste som det er lovlig med strandhugg.(?)
 •     Formålet med fredningen er å bevare ei stor øy med dets plante- og dyreliv
 •     Området har betydning som hekkelokalitet for sjøfugl.
 •     Lovdata
Videre fra sør mot nord på øyas vestsiden passerer man områder der skarven regjerer i stort antall også denne dagen. http://no.wikipedia.org/wiki/Storskarv.

På denne delen av turen er øya lite tilgjengelig så her må både vær og vind være overkommelig. Rundt nordspissen er det nok enda mer utilgjengelig fra sjøsiden å storhavet og Andøya er plutselig nærmere en du kanskje ante. På nordsiden av øya er det en del holmer (Gapøyholman) som bla. selen trives godt rundt.

På en måte var liksom turen og inntrykkene over når nordspissen var passert og en grei transport etappe gjenstod tilbake til bilen.

Dette er en grei dagstur på rundt 20km, som anbefales til alle på en godværsdag, men husk at Andfjorden ikke er like «god» selv på en godværsdag.

Skrevet av Trond Hagebakken | 06. mai 2010

fredag 30. april 2010

En liten padleguide for Harstad

Harstad går også under navnet ”Vågsfjordens Perle”, og det med rette. Byen er omkranset av fjell og hav, og turmulighetene for de som elsker å padle kajakk er mange. Skjærgården rundt Harstad er lett tilgjengelig og byr på masse flotte naturopplevelser så og si rett utenfor stuedøra. Kvite strender, variert fugleliv, nærkontakt med sel og niser, og morild som Rolf Thorsen beskrev i sin betraktning ”Øyrikdom – tanker fra en kajakk” (kronikk i Harstad Tidende 26.01.09 og på HPK sine nettsider under Aktuelt) er bare noe av det man kan oppleve. Dersom man liker å fiske fra kajakk er det i tillegg rikelig med grunner og gode fiskeplasser i skjærgården.

Startsted for de fleste turene som er beskrevet i dette innlegget ligger alle bare 5 til 30 min fra Harstad sentrum, med unntak av Grøtavær dersom man velger å starte fra Grytøya. I så fall må man ta ferga fra Stornes til Bjørnå for deretter å kjøre i ca 15-20 min til Grøtavær. Turene tar utgangspunkt fra Harstad Camping i Kanebogen, Hagan, Trondenes kirke som ligger på vei ut mot Trondenes halvøya, Kasfjord, Ytre Elgsnes og Grøtavær.

Turplanlegging


En titt på kartutsnittene viser at turene er av variabel lengde og noen er mer eksponert for vind og bølger enn andre. De fleste turene er overkommelige for nybegynnere, noen helt perfekte, mens andre stiller større krav til padleferdigheter. Turene på sørsida er også ”klassikere” på onsdagspadlingene til HPK.

Det er viktig at man er bevisst egne ferdigheter før man legger ut på tur og at man setter sikkerhet i fokus. Det å sjekke værmelding og vindretning er også obligatorisk før man legger ut, samt at man inkluderer nødvendig sikkerhetsutstyr som årepose og pumpe når man pakker kajakken.  Det er viktig å ha i bakhodet at forholdene kan forandre seg fort, enkelte ganger svært fort når man befinner seg på havet.

Fokus forut og under turen skal alltid være sikkerhet. Dette bør også reflekteres i pakkingen ved at en i tillegg til redningsutstyr også har en ”nødsats” inneholdende for eksempel mobiltelefon, førstehjelpsutstyr, kniv, lykt, nødrakett, klesskift, fyrstikker, stormlighter osv. Dette er noe den enkelte selv må finne ut av men en viss grunnsats bør være lik for de fleste padlere. Forholdet til sikkerhet skal også gjenspeiles i bekledning og det man har på seg når man padler. Redningsvest, tørrdrakt eller tuiliq kan sies å være aprobert antrekk i Nord-Norge. Så også padlehansker og gode støvler. Vi befinner oss pr definisjon i arktisk klima og som hovedregel bør sjøtemperaturen være styrende for valg av bekledning.

Ved padling på høstkvelder og om vinteren vil det være fornuftig å føre lys på kajakken eller feste et konstant- eller blinkende lys på vesten. En padler i kajakk kan være vanskelig å se fra et hurtiggående fartøy og trafikk til sjøs for øvrig. Lys reduserer sjangsene for en overkjøring/kollisjon, eller rett og slett en ubehagelig situasjon som kan resultere i velt.

Kom deg ut !


Til slutt – vær reflektert i forhold til padling - kjenn båten, utstyret og ferdighetene dine – gjør de nødvendige forberedelser - og KOM DEG UT. I forhold til alle som har kajakk er det alt for mange som bruker båtene for sjelden. Nyt Harstads fantastiske skjærgård og ta vare på naturen.


Oversiktskart for sørsia av Harstad

Kartet viser Kanebogen og øyene Øst- og Sør for Harstad Camping. Strekene i kartet indikerer velprøvde padleruter.

Sort strek: Tur 1: Harstad Camping - Arnøya
Gul strek: Tur 2: Harstad Camping - Rogla
Blå strek: Tur 3: Harstad Camping - Rogla rundt
Grønn strek: Tur 4: Harstad Camping - Forhamn
Rød strek: Tur 5: Harstad Camping - Lille Rogla

Oversiktskart for nordsia av Harstad

Kartet viser Trondenes halvøya med øyene Vest, Nord og Øst for denne. Strekene i kartet indikerer velprøvde padleruter.

Blå strek: Tur 6: Trondenes kirke - Måga
Sort strek: Tur 7: Hagan - Kjeøya
Rød strek: Tur 8: Trondenes kirke - Kjøtta
Grønn strek: Tur 9: Hagan - Kjøtta

Tur 10: Kasfjord - Indre Elgsnes
Tur 11: Elgsnes - GrøtaværSkrevet av Ola Løftingsmo 30.04.2010

Tur 1: Harstad Camping - Arnøya

Markert med sort strek i oversiktskartet for sørsia av Harstad

Utgangspunktet for turen er Harstad Camping. Nede ved sjøen er det ei stor gress slette, gode parkeringsmuligheter og enkel utsetting. I sesongen og etter avtale med Harstad Camping er det anledning å benytte seg av fellesbygget hvor det er muligheter for en varm dusj (myntautomat for varmt vann) og klesskifte i garderobe. I sesongen er det i tillegg et utendørs vannuttak med slange slik at man kan skylle kajakk og utstyr i ferskvann.

Arnøya er et flott turmål for ferske padlere. Dersom man holder seg på innsiden mellom Arnøya og Sør Stangnes er man lite eksponert for vær og vind, mens området på yttersida kan by på mer eksponert og utfordrende padling ut fra vindretning og styrke. Mellom Arnøya og Laukholmen er det grunner slik at man ser havbunnen tydelig under kajakken.
Foto_2.1Arnøya er en liten perle av ei øy som byr på store naturopplevelser ”midt i byen”. Her finnes to mindre kvitstrender hvor man kan foreta strandhugg. Øya er ubebodd og det er fremsatt forslag om å lage en forbindelse mellom Sør Stangnes og øya i den hensikt å bygge ut område for industri. Et tåpelig forslag som forhåpentligvis aldri blir realisert, ref Rolf Thorsen sin kronikk.

Skrevet av Ola Løftingsmo | 30. april 2010